Zadání úkolů pro školní rok 2014\2015

- každý žák si připraví jeden referát za pololetí - můžete si vybrat jedno z těchto témat nebo si připravte vlastní ( novinky a zajímavosti z novin či časopisů)

- pokud budete potřebovat konzultaci k zadání, přijďte se domluvit do kabinetu chemie

- úkol odevzdat a odprezentovat do poloviny června

 

kritéria hodnocení prezentace

- prezentace je přehledná a jednotlivé snímky na sebe navazují, vložené animace, obrázky...

- časová dotace cca 5-10 minut

- 8-12 snímků, autor, zdroj

- žák mluví z paměti, prezentace slouží jen jako osnova

 

kritéria hodnocení posteru

- žák přehledně a zasvěceně pohovoří o daném tématu

- časová dotace 5- 10 minut

- uvede zdroje odkud čerpal

- cizí slova napíše na tabuli

- na A3 a větší

- text bude uvedené přehledný, nejdůležitější údaje psané rukou, mohou být doplněné obrázky......

 

 1. Biokatalyzátory - vitamíny (vitamíny rozpustné v tucích, vitamíny rozpustné ve vodě, dělení vitamínů, co způsobuje nedostatek nebo nadbytek vitamínů, zdroje vitamínů, význam vitamínů), hormony, enzymy
 2. Alkaloidy (jejich funkce, příklady – opium, morfin, kodein, atropin, kurare, akonitin,…).
 3. Léky, léčiva (složení, rozdělení – analgetika, antibiotika, antihismatika, sedativa, hypnotika, …, jejich funkce na organismus).
 4. Drogy (rozdělení, účinky na organismus, tvrdé a měkké drogy) (dvojice).
 5. Doping (co je to doping, které látky se používají pro doping, jaký je jejich účinek).
 6. Chemie na polích a zahradách (hnojiva jednosložková a vícesložková, pesticidy – insekticidy, herbicidy, fungicidy, rodenticidy)
 7. Bojové látky, výbušniny. Život a dílo Alfreda Nobela. Nobelova cena.
 8. Plasty (pojem – polymerace, makromolekulární látky, rozdělení plastů a jejich praktické využití, chemické závody v ČR se zaměřením na výrobu plastů). 
 9. Kaučuky, pryž (pryžové výrobky, gumárenský průmysl v ČR). 
 10. Nátěrové látky. Lepidla.
 11. Detergenty (látky s čistícím a pracím účinkem).
 12. Výrobky pro osobní hygienu (sprchové gely, šampony, mýdla, zubní pasty, …) 
 13. Kosmetika (přípravky k líčení, parfémy, krémy,…). 
 14. Konzervace potravin – Éčka.
 15. Lastury z betonu – sádra, cement, železobeton, pórobeton (stavební materiály) 
 16. Chemické látky jako hrozba – únik nebezpečných látek do životního prostředí, hlavní zásady chování při havárii s únikem nebezpečných látek. 
 17. Co zdědí příští generace? Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, biomasa, odpad, recyklace odpadu, třídění odpadu.
 18. Udělování Nobelovy ceny, nositelé Nobelovy ceny v oblasti chemie. Za jaké činnosti je udělována Nobelova cena? Kdo z Čechů získal Nobelovu cenu?
 19. Sacharidy, které najdu v rostlinách, význam.
 20. Vyhořelé jaderné palivo z jaderných elektráren.
 21. Budoucnost automobilismu -paliva ( líh, vodík...)
 22. Druhy elektráren v Evropě ( ČR)- pozitiva a negativa.
 23. Radioaktivní záření ( využití).
 24. Atomová bomba.
 25. Škodlivé účinky radioaktivního záření.
 26. Methanol versus ethanol ( škodlivost, použití...)
 27. Chemický průmysl ČR.
 28. Životní prostředí versus chemie.

Každý si vybere jedno téma a přijde ho nahlásit do kabinetu chemie do 20.2.2015.