Každý žák si připraví referát  o jakémko-li prvku či sloučenině.

únor- březen:


nekovy
polokovy