Návštěva UK v Praze

28.01.2015 18:26

19.02.2015 pojedeme s kroužkem Chemíků a žáky ze 4. tříd Chemicko- biologických praktik do Prahy, kde na Karlově univerzitě navštívíme Hrdličkovo muzeum. Zde navštívíme zoologické sbírky a akvária katedry zoologie. Poté se ponoříme do tajemství staroegyptského písma -  hieroglyfů. Pokusíme se proniknout do jeho tajů. Dozvíme se spoustu zajímavých věcí. Jako například proč staří Egypťané mumifikovali své mrtvé a jaký význam přikládali amuletům. Nakonec si vyzdobíme vlastního skaraba, který nám zůstane na památku.

 

info:

odjezd: 7:00 hod. z aut. nádraží v Domažlicích

návrat: okolo 17:00 hod.

co s sebou: svačinu, pití, drobné kapesné

 

bližší informace kabinet chemie G. Milsimerová