Návštěva Slůňat ze školní družiny

29.01.2015 09:03

 NÁVŠTĚVA SLŮŇAT

Dne 28.1.2015 navštívila Slůňata (žáci ze školní družiny s paní učitelkou Petrou Rybárovou) chemický kroužek. „Chemíci“ pomáhali paní učitelce Gabriele Milsimerové předvádět Slůňatům různé chemické pokusy. Např. si mohli žáci sami vyzkoušet vytvořit chemického chameleona nebo jsme připravovali podle slov paní učitelky Milsimerové „lázeň pro gumového medvídka“ atd. Myslím si, že se Slůňatům pokusy líbily a rádi je zase někdy v chemickém kroužku uvítáme.
                                               Napsala Marie Eva Psutková
                                                             Žákyně 6.C                             

fotogalerie na https://www.zskom17.cz/images5%28%C5%A1k.rok_14-15%29/Sl%C5%AF%C5%88ata%20v%20py%C5%BEamu/album/index.html