Chemický kroužek

28.01.2015 14:57

Chemický kroužek

Na ZŠ Komenského 17 v Domažlicích je mnoho kroužků pro žáky této školy.

   Mezi ně patří také chemický kroužek, který má název „CHEMÍK “.

   Tento kroužek funguje pod vedením paní učitelky Gabriely Milsimerové. Chemický kroužek navštěvuje přibližně  11 žáků.

   Žáci se scházejí každou středu od 14:00 do 15:00.

   Zde se žáci učí dělat různé zajímavé chemické pokusy např. jak udělat sopku, jak si vyrobit domácí modelínu, jak vytvořit faraonovi hady, lávovou lampu, skákající rozinky, „hopíka“ apod.

   To co se žáci naučí, poté předvádějí svým spolužákům v prostorách školy.

    Žákům se tento kroužek líbí a rádi jej navštěvují.

 

                                      Vytvořila Marie Eva Psutková,

                                                žákyně 6.C 

                                            dne 24.1. 2015.